Algemene Voorwaarden Camping De Grienduil

 • Fam. Van Stuijvenberg, hierna te noemen "de beheerder", is de eigenaar van Camping De Grienduil, welke bestaat uit een camping, camperplaatsen en diverse huuraccommodaties (vakantiewoningen, appartementen, B&B, Pods, Tiny House en een pipowagen). Gelegen aan Geer 25 te Nieuwland, KVK 37134895
 • De beheerder kan zich laten vervangen door een derde en/of zijn familie.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor alle huurders en verblijvende, hierna te noemen "de gebruikers", van Camping De Grienduil op het adres Geer 25 te Nieuwland.
 • De gebruikers zijn verplicht zich op de hoogte te stellen van deze Algemene Voorwaarden en er zich aan te houden c.q. naar te handelen.
 • Met het aangaan van een reservering worden deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 • Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers.
 • Voor schade aan, beschadiging van, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers is de beheerder niet aansprakelijk. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.
 • Alle risico's met betrekking tot een verblijf op Camping De Grienduil zijn voor rekening van de gebruikers.
 • Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van beheerder dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de beheerder.
 • Het totaalbedrag van de reserveringkosten dient vooraf te worden voldaan. De beheerder kan al dan niet in overleg met de gebruikers van deze regel afwijken.
 • De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.
 • Het is niet toegestaan om op het terrein van Camping De Grienduil handel te drijven, goederen aan te bieden, diensten aan te bieden zonder schriftelijke toestemming van de beheerder.
 • Voor een verblijf op Camping De Grienduil dient minimaal 1 persoon van de gebruikers 18 jaar of ouder te zijn.

Reservering en bevestiging

 • Na ontvangst van de reserveringsbevestiging van de beheerder is de reservering definitief. Echter de beheerder kan te allen tijden de reservering ongedaan maken, beheerder zal gebruikers hier zo snel als mogelijk over informeren.
 • Op onze schriftelijke reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.
 • Voor het maken van een reservering zijn geen extra kosten verschuldigd.

Aankomst en vertrek

 • Gebruikers dienen zich bij aankomst eerst bij de receptie te melden.
 • Bij voortijdig vertrek van de gebruikers zijn deze de volledige prijs voor de overeengekomen periode verschuldigd.
 • Gebruikers dienen zich voor vertrek te melden bij de beheerder.

Annulering

 • Indien gebruikers onverhoopt niet in staat zijn om de aangegane reserveringsovereenkomst te respecteren, dienen gebruikers dit zo spoedig mogelijk te melden.
 • Annulering van de reservering tot een maand voor de aankomst dag; geen kosten voor gebruikers.
 • Annulering van de reservering binnen een maand voor de aankomst dag; kosten voor gebruikers: 100% van de overeengekomen totaalprijs.

Gebruik door derden

 • Gebruik door derden van een kampeermiddel en/of bijbehorende kampeerplaats of accommodatie is slechts toegestaan indien de beheerder hiervoor toestemming heeft gegeven. Hier kunnen extra kosten aan verbonden zijn.
 • Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, hierover zal gebruiker worden geïnformeerd.
 • Onderverhuur van kampeerplaatsen en/of accommodaties is niet toegestaan.

 

Onderhoud en aanleg

 • De beheerder is verplicht Camping De Grienduil in een goede staat van onderhoud te houden.
 • De gebruikers zijn verplicht het door hen geplaatste kampeermiddel en de bijbehorende kampeerplaats of de accommodatie in dezelfde staat van onderhoud te houden.
 • Het is de gebruikers, medegebruikers en/of derde(n) niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien, omheiningen of afscheidingen aan te brengen, dan wel bouwwerken of andere voorzieningen van welke aard dan ook bij, op, onder of om een kampeermiddel/accommodatie te plaatsen zonder voorafgaande toestemming van de beheerder.

 

Afzonderlijke reglementen

Naast deze Algemene Voorwaarden dienen gebruikers zich te houden aan het Reglement Camping De Grienduil.

Indien gebruikers zich niet aan deze Algemene Voorwaarden en/of het Reglement Camping De Grienduil houden en/of ongepast gedrag vertonen, kan dit grond zijn tot verwijdering van Camping De Grienduil of ontzegging en/of weigering van toegang tot Camping De Grienduil, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van het totaalbedrag. De politie kan ingeschakeld worden. Indien handhavers op Camping De Grienduil komen en bij gebruikers misstanden aantreffen, dient de eventuele bekeuring door de gebruikers zelf te worden voldaan en indien een bekeuring wordt opgelegd aan Camping De Grienduil vanwege misstanden bij gebruikers, zal deze bekeuring worden verhaald op de desbetreffende gebruikers.

 

 

Waarom naar De Grienduil?

WIJ HET LEUK VINDEN ALS U KOMT

WIJ U EEN PRACHTIGE VAKANTIE AANBIEDEN

WIJ EEN VVV AGENTSCHAP ZIJN EN DUS ALLE INFO HEBBEN.

WIJ HEERLIJKE WARME BROODJES EN CROISSANTEN VOOR U BAKKEN

WIJ FIETSEN VERHUREN

WIJ EEN JEU DE BOULES BAAN HEBBEN

WIJ VISWATER VOOR DE DEUR HEBBEN

ONS GRAS NAAR DE KOEIEN (VAN DE OVERBUURBOER) GAAT

WIJ RUST MET EEN GROTE R SCHRIJVEN

WIJ ELKE WOENSDAGAVOND DARTAVOND HEBBEN IN DE ZOMER

WIJ IJS, PATAT, PIZZA, ETC. VERKOPEN

WIJ GASFLESSEN VERKOPEN OF INRUILEN

WIJ HEERLIJKE PIZZA'S BAKKEN OP VRIJDAGAVOND IN DE ZOMER

DE CAMPING AL RUIM 45 JAAR BESTAAT

VERHARDE PLAATSEN

ZEER CENTRAAL LIGGEN

IN DE WINTER OOK OPEN ZIJN

EN GEWOON OMDAT HET ER GEZELLIG IS

slider image
slider image
slider image
slider image
slider image