Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 • Fam. Van Stuijvenberg, hierna te noemen "de beheerder", is de eigenaar van Camping De Grienduil, welke bestaat uit een camping, camperplaatsen, vakantiewoningen, B&B, Pods en een pipowagen. Gelegen Geer 25 te Nieuwland, KVK 37134895
 • De beheerder kan zich laten vervangen door een derde en/of zijn familie
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle huurders en verblijvenden, hierna te noemen "de gebruikers", van Camping De Grienduil op het adres Geer 25 te Nieuwland.
 • De gebruikers zijn verplicht zich op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden en er zich aan te houden c.q. naar te handelen.
 • Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze algemene voorwaarden van toepassing.
 • De huur-/gebruikersovereenkomst kan mondeling, telefonisch of schriftelijk worden aangegaan.
 • Op verzoek wordt een exemplaar van deze algemene voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers.
 • Voor schade aan, beschadiging van, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers is de beheerder niet aansprakelijk. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.
 • Alle risico's met betrekking tot een verblijf op Camping De Grienduil zijn voor rekening van de gebruikers.
 • Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van beheerder dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de beheerder. Indien de beheerder schade ontdekt na uw vertrek zal hij direct tot inning van de schade overgaan. Indien hierdoor een meningsverschil ontstaat zal de gebruiker het tegendeel moeten bewijzen.
 • Het staangeld/de verblijfskosten/de huur op Camping De Grienduil wordt vooraf voldaan. De beheerder kan al dan niet in overleg met de gebruiker van deze regel afwijken.
 • De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.
 • De beheerder kan de gebruikers, bij overtreding van deze algemene voorwaarden en bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot Camping De Grienduil ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van het staangeld/de verblijfskosten/de huur.

Reservering en bevestiging

 • Na ontvangst van uw mondelinge, telefonische of schriftelijke reservering, een mondelinge, telefonische of schriftelijke bevestiging van de beheerder en eventueel een betaling is de reservering definitief.
 • Op onze schriftelijke reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar deze algemene voorwaarden.
 • Voor het reserveren van een verblijf op Camping De Grienduil zijn, buiten de eventuele betaling, geen extra kosten verschuldigd.
 • Prijzen kunnen aangepast worden als u voor het volgend jaar boekt.

Aankomst en vertrek

 • U dient zich bij aankomst eerst bij de receptie te melden.
 • Bij voortijdig vertrek van de gebruiker is deze de volledige prijs voor de overeengekomen periode verschuldigd.

Annulering

 • Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst te respecteren, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de daardoor vrijgevallen staanplaats / camperplaats / Pods / pipowagen / B&B / vakantiewoning alsnog aan derden kunnen aanbieden.
 • Bij annulering binnen een maand voor aankomst betaalt de contractant een vergoeding aan de beheerder. Deze bestaat uit:
 • De gedane betaling

En tevens

 • een annulering is gratis tot een maand voor aankomst
 • bij een annulering daarna, 100% van de overeengekomen prijs

 

Gebruik door derden

 • Gebruik door derden van een kampeermiddel en/of de bijbehorende kampeer- of camperplaats, Pod, B&B, pipowagen of een vakantiewoning is slechts toegestaan indien de beheerder daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven. Hier zijn kosten aan verbonden.
 • Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke alsdan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.

 Onderhoud en aanleg

 • De beheerder is verplicht Camping De Grienduil in een goede staat van onderhoud te houden.
 • De gebruiker is verplicht het door hem geplaatste kampeermiddel en de bijbehorende kampeer-/camperplaats, Pod, B&B, pipowagen of de vakantiewoning in dezelfde staat van onderhoud te houden.
 • Het is de gebruikers, medegebruikers en/of derde(n) niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien, omheiningen of afscheidingen aan te brengen, dan wel bouwwerken of andere voorzieningen van welke aard dan ook bij, op, onder of om het kampeermiddel/Pod/pipowagen/B&B/vakantiewoning te plaatsen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder.

Afzonderlijke reglementen

 

 

 

Waarom naar De Grienduil?

WIJ HET LEUK VINDEN ALS U KOMT

WIJ U EEN PRACHTIGE VAKANTIE AANBIEDEN

WIJ EEN VVV AGENTSCHAP ZIJN EN DUS ALLE INFO HEBBEN.

WIJ HEERLIJKE WARME BROODJES EN CROISSANTEN VOOR U BAKKEN

WIJ FIETSEN VERHUREN

WIJ EEN JEU DE BOULES BAAN HEBBEN

WIJ VISWATER VOOR DE DEUR HEBBEN

ONS GRAS NAAR DE KOEIEN (VAN DE OVERBUURBOER) GAAT

WIJ RUST MET EEN GROTE R SCHRIJVEN

WIJ ELKE WOENSDAGAVOND DARTAVOND HEBBEN IN DE ZOMER

WIJ IJS, PATAT, PIZZA, ETC. VERKOPEN

WIJ GASFLESSEN VERKOPEN OF INRUILEN

WIJ HEERLIJKE PIZZA'S BAKKEN OP VRIJDAGAVOND IN DE ZOMER

DE CAMPING AL RUIM 45 JAAR BESTAAT

VERHARDE PLAATSEN

ZEER CENTRAAL LIGGEN

IN DE WINTER OOK OPEN ZIJN

EN GEWOON OMDAT HET ER GEZELLIG IS

slider image
slider image
slider image
slider image
slider image
slider image
slider image
slider image
slider image
slider image