REGLEMENT DE GRIENDUIL

Wij heten u van harte welkom op Camping De Grienduil en vragen u om het Camping reglement na te leven. Tevens zijn onze Algemene Voorwaarden op uw verblijf van toepassing.

1. Algemeen

 • Fam. Van Stuijvenberg, hierna te noemen "de beheerder", is de eigenaar van Camping De Grienduil. De beheerder kan zich laten vervangen door een derde en of zijn familie.
 • Dit reglement is van toepassing op alle huurders en verblijvenden, hierna te noemen "de gebruikers", van het terrein en bijbehorende accommodaties van Camping De Grienduil op het adres Geer 25 te Nieuwland.
 • Met het gebruik wordt het navolgende campingreglement ten aanzien van alle onderstaande punten erkend.
 • Gebruikers dienen instructies van de beheerder op te volgen.
 • In geval van een overtreding, kan de beheerder de hulp van de politie inroepen 
 • Gebruikers dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
 • Alle voorzieningen, verzorgings- en afvoerstations alsmede de groenvoorzieningen dienen zorgvuldig te worden behandeld. Veroorzaakte schade dient onverwijld aan de camping eigenaar te worden gemeld
 • De beheerder is niet aansprakelijk voor het verlies van of schade aan goederen welke aan gebruikers en bezoekers toebehoren
  Een handeling in strijd met dit reglement kan met verwijdering worden bestraft, verder behoudt de beheerder zich juridische stappen voor. Een restitutie van het tarief vindt niet plaats.

2. Aankomst en vertrek

 • Om het terrein of een bijbehorende accommodatie van De Grienduil te betreden en zich te installeren, dient men toestemming te hebben van de beheerder.
 • Bij aankomst dient u een inschrijfformulier in te vullen.
 • Camping: Op de dag van aankomst kunt u na 13.00 uur de kampeerplaats gebruiken. Op de dag van vertrek dient de kampeerplaats om 12.00 uur vrij te zijn. 
 • Pods: Op de dag van aankomst kunt u na 15.00 uur de Pods gebruiken. Op de dag van vertrek dient de Pod om 11.00 uur vrij te zijn.
 • Camperplaats: Op de dag van aankomst kunt u na 12.00 uur de camperplaats gebruiken. Op de dag van vertrek dient de camperplaats om 12.00 uur vrij te zijn. 
 • Vakantiewoningen en Pipowagen: Op de dag van aankomst kunt u na 15.00 uur de vakantiewoning gebruiken. Op de dag van vertrek dient de vakantiewoning om 11.00 uur vrij te zijn.
 • Bed & Breakfast: Op de dag van aankomst kunt u na 15.00 uur de B&B gebruiken. Op de dag van vertrek dient de B&B om 11.00 uur vrij te zijn. 
 • Indien u (alleen in overleg met de beheerder) langer blijft zullen hier extra kosten voor in rekening worden gebracht. 
 • Bij vroegtijdig vertrek vindt geen restitutie plaats. 
 • Camping en camperplaatsen: Het kampeermiddel moeten worden geïnstalleerd op de aangegeven plaats en volgens de aanwijzing van de beheerder. Het is niet toegestaan de grenzen van de u toegewezen staanplaats te overschrijden.

3. Receptie

 • De receptie is in de zomer dagelijks geopend: 09.00-21.00 uur, indien de receptie gesloten is kunt u bellen met het telefoonnummer van Camping De Grienduil.

4. Betaling

 • Betaling vindt plaats via overschrijving, pinnen of contant bij de receptie, een maand voorafgaand aan uw verblijf. Ander tijdstip van betaling alleen in overleg met de beheerder.
 • Gebruikers worden verzocht de dag voor het vertrek de beheerder hiervan op de hoogte te stellen. 
 • De tarieven kunt u terug vinden op de website www.degrienduil.nl.

5. Rust en stilte

 • Iedere lawaaioverlast, met name tussen 22.00 en 07.00 uur en zondag de gehele dag, dient te worden nagelaten. Radio's en televisies mogen geen hinder zijn voor anderen.

6. Bezoekers

 • Bezoekers dienen zich te melden bij de beheerder.
 • Bezoekers moeten zich houden aan de bepalingen van het huidige reglement. 
 • De auto('s) van bezoeker(s) moet(en) op het parkeerterrein blijven. 
 • Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en zonder bijbetaling overnachten in een accommodatie van De Grienduil.

7. Voertuigen, parkeren en rijden op het terrein

 • Op Camping De Grienduil gelden de regels van de wegenverkeerswet, toegestaan is alleen stapvoetse snelheid.
 • Het rijden van personenauto's op het gras is niet toegestaan. 
 • Voertuigen dienen op de daarvoor bestemde parkeerplaats in de vakken, buiten de camping te worden geparkeerd. 
 • Het wassen van voertuigen alsmede het uitvoeren van onderhoudsbeurten of reparaties is op de het terrein van De Grienduil of de parkeerplaats buiten de camping verboden. 
 • Voertuigen/caravans die zonder toestemming van de beheerder geparkeerd zijn kan/kunnen door de beheerder voor rekening en risico van de houder weggesleept worden. 
 • Indien gebruiker een kampeermiddel/voertuig te koop wil aanbieden op het terrein van De Grienduil dan dient hiervoor toestemming gevraagd te worden aan de beheerder. Hier zijn, voor de gebruiker, kosten aan verbonden.

8. Afval

 • De gebruikers dienen het terrein en bijbehorende accommodaties op De Grienduil schoon en netjes te houden en te verlaten, een vakantiewoning, Pod, pipowagen of Bed & Breakfast dient bezemschoon te worden opgeleverd.
 • Camping en camperplaatsen: Feces en afvalwater dienen in de passende reservoirs te worden verzameld en via het aanwezige sanitaire station te worden verwijderd.
 • Alleen in de huishouding normale hoeveelheden onstane afval mag via de gereedstaande containers worden verwijderd, hierbij dient het afval dienovereenkomstig te worden gesorteerd. 
 • Restafval dient in een afgesloten vuilniszak in de juiste container te worden gedeponeerd.
 • Groot afval dient de gebruiker mee te nemen naar huis.

9. Flora & fauna

 • Het is verboden was of waslijnen aan de bomen/struiken te hangen.
 • Beplanting en borders mogen niet beschadigd worden. Het is verboden spijkers in bomen te slaan, takken af te zagen en iets te planten. 
 • Alle beschadigingen aan beplanting, omheiningen en installaties worden verhaald op diegene die ze heeft aangebracht.
 • Gelieve de dieren van de beheerder niet te voeren zonder toestemming van de beheerder.

10. Veiligheid

 • Camping en camperplaatsen: De gebruiker zorgt er te allen tijde voor dat het door hem geplaatste kampeermiddel, zowel in- als extern, aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege, of door de beheerder in het kader van milieumaatregelen voor zijn bedrijf, aan het kampeermiddel (kunnen) worden gesteld.
 • Het barbecuen is alleen met passende apparatuur toegestaan. Hierbij moet gegarandeerd worden dat noch het gazon noch de bestrating wordt beschadigd. Asresten moeten volledig gedoofd zijn voordat deze via het resterende afval worden verwijderd. Gelieve erop te letten dat uw buren door rookontwikkeling niet worden lastig gevallen.
 • Open vuur is verboden.
 • Elektrische kachels zijn niet toegestaan.
 • Roken in de sanitaire ruimtes is niet toegestaan.
 • Roken in onze horeca gelegenheid is niet toegestaan.
 • Roken in de huuraccommodaties is niet toegestaan.
 • Brandblusapparaten staan op de camping, bij het sanitair, in de horeca gelegenheid, in de vakantiewoningen en in de appartementen ter beschikking. In geval van brand direct de beheerder waarschuwen.
 • De E.H.B.O. doos bevindt zich bij de receptie.
 • De aanwezigheid van verdachte personen onmiddellijk melden bij de beheerder.

11. Huisdieren

 • Honden en andere dieren van gebruikers mogen niet: loslopen op de Camping, worden uitgelaten op het kampeerterrein en worden opgesloten bij afwezigheid van hun eigenaren, die wettelijk aansprakelijk zijn.
 • Huuraccommodaties: huisdieren alleen toegestaan in overleg. Katten zijn niet toegestaan in huuraccommodaties.

12. Spelen

 • Geen enkel wild of hinderend spel mag worden georganiseerd in de nabijheid van de kampeerplaatsen, accommodaties, horeca gelegenheid, installaties of sanitaire voorzieningen.
  Het gebruik van speeltoestellen en de jeu de boules baan geschiedt geheel op eigen risico.

13. Stalling

 • Alleen met toestemming van de beheerder kan men materieel achterlaten op het terrein en dan alleen op de door de beheerder aangewezen plaats.
 • De beheerder is niet aansprakelijk voor dit materieel in de afwezigheid van de eigenaar. 
 • De tarieven voor dit soort stalling vindt u terug onder Winterstalling of kunt u opvragen bij de receptie.

Waarom naar De Grienduil?

WIJ HET LEUK VINDEN ALS U KOMT

WIJ U EEN PRACHTIGE VAKANTIE AANBIEDEN

WIJ EEN VVV AGENTSCHAP ZIJN EN DUS ALLE INFO HEBBEN.

WIJ HEERLIJKE WARME BROODJES EN CROISSANTEN VOOR U BAKKEN

WIJ FIETSEN VERHUREN

WIJ EEN JEU DE BOULES BAAN HEBBEN

WIJ VISWATER VOOR DE DEUR HEBBEN

ONS GRAS NAAR DE KOEIEN (VAN DE OVERBUURBOER) GAAT

WIJ RUST MET EEN GROTE R SCHRIJVEN

WIJ ELKE WOENSDAGAVOND DARTAVOND HEBBEN IN DE ZOMER

WIJ IJS, PATAT, PIZZA, ETC. VERKOPEN

WIJ GASFLESSEN VERKOPEN OF INRUILEN

WIJ HEERLIJKE PIZZA'S BAKKEN OP VRIJDAGAVOND IN DE ZOMER

DE CAMPING AL RUIM 45 JAAR BESTAAT

VERHARDE PLAATSEN

ZEER CENTRAAL LIGGEN

IN DE WINTER OOK OPEN ZIJN

EN GEWOON OMDAT HET ER GEZELLIG IS

slider image
slider image
slider image
slider image
slider image
slider image
slider image
slider image
slider image
slider image